Palkkailmoitukset ja tulorekisteri

February 9, 2018
Tulorekisteri

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkailmoitus aina palkanmaksun jälkeen. Tässä käyn läpi, miten prosessi menee ja mitä yrittäjän pitää ottaa huomioon.

Palkkailmoitus

Palkkailmoitus maksetuista suorituksista pitää työnantajan tehdä sähköisesti viimeistään 5 kalenteripäivän kuluttua maksupäivästä. Maksupäivä on se päivä, jolloin palkka on työntekijän käytettävissä, eli käytännössä palkkapäivä. Ilmoitusvelvollisuus on kaikilla suorituksen maksajilla, jotka palkkoja maksavat (sekä työntekijä- että yrittäjäpalkat).

Muista kuin rahana suoritetuista korvauksista tehdään palkkailmoitus viimeistään saamiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä (esim. luontoiedut).

Palkkailmoituksen työntekijän palkoista voi tehdä kahta kautta:

 • Palkanlaskentajärjestelmä tekee ilmoituksen sähköisen rajapinnan kautta tulorekisteriin.
 • Yrityksen ilmoitus tehdään tulorekisteri.fi-sivuilla olevan palvelun kautta manuaalisesti.

Paperi-ilmoitusta voi käyttää käytännössä vain sellainen työnantaja, joka ei voi asioida sähköisesti (esim. kuolinpesä).

Ilmoituksia on kahta tyyppiä:

 1. Palkkatietoilmoitus (rahapalkka ja muut palkan osat) 
 2. Työnantajan erillisilmoitus (tietyt työnantajan muut ilmoitettavat kustannukset).

Erillistilmoituksella ilmoitetaan mm. työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Ilmoitettavat asiat

Palkkailmoituksen voin rahapalkan osalta tehdä kahdella tavalla:

 1. Vain pakolliset minimitiedot (ilmoitustapa 1)
 2. Palkanmaksun tiedot laajemmin (ilmoitustapa 2) – Käytä tätä!

Lain velvoitteen ilmoittamisesta täyttää ilmoittamalla vain pakolliset tiedot (käytännössä sisältää palkan määrän, TyELin, TVR:n jne. aivan perusasiat) vaaditussa 5 päivän aikataulussa maksusta. Tässä ei kuitenkaan kannata mennä helpointa tietä, vaan ilmoittaa palkat erät tarkemmin heti kerralla ilmoitustapa 2:n mukaan. Tällöin mikään viranomainen ei tule jälkikäteen (pahimmillaan pitkänkin ajan päästä) kyselemään työnantajalta yksityiskohtia (esim. liittyen johonkin palkan perusteella työntekijälle maksettuun sosiaaliturvaan liittyen).

Palkkailmoituksessa ilmoitetaan myös poissaolot ja sairauspäivät. Ne voi ilmoittaa myös seuraavan kauden ilmoituksessa, koska eivät ole osa pakollisia minimitietoja. Tarkka lista ilmoituksen sisällöstä ja kerntistä löytyy täältä.

Jos käytät hyvää palkanmaksupalvelua, kuten Palkkaus.fi:tä, niin tiedot ilmoitetaan kerralla laajemman tavan mukaisesti.

Ilmoittamisessa yksi yrittäjälle huomioitava asia on, että palkkailmoitus pitää antaa myös vaikka maksaisi vain luontoisetuja tai verottomia korvauksia. Ei voi siis ilmoittaa esim. matkapuhelinetua vuoden lopussa koko vuoden osalta yhdellä kertaa. Voit myös tehdä palkkailmoituksen 45 päivää etukäteen (voi olla kätevää esim. lomien takia).

Erilliisilmoituksessa ilmoitetaan seuraavia asioita:

 • Työnantajan sosiaaliturvamaksu
 • Korjauksia aikaisempiin ilmoituksiin

Erillisilmoitus pitää tehdä viimeistään palkkakautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Maksujen tilittäminen

Ilmoitukset tehdään siis jatkossa tulorekisteriin, mutta eri tahoille tilitetään työnantajamaksut aikaisempien aikataulujen mukaan. Esim. Verohallinnolle tilitetään ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu viimeistän palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Jokainen tilitysten vastaanottaja käyttää edelleen omaa maksusysteemiään. Esim. Verohallinnon tilille maksetaan työnantajan omalla maksuviitteellä, jolloin maksut menevät työnantajan OmaVero-palveluun (verotilille).

Yrittäjän muistilista

Nämä kannattaa muistaa palkkailmoituksesta tulorekisteriin:

 • 2018 palkat ilmoitetaan vielä aivan kuten ennenkin, muutos voimassa vasta 1.1.2019 alkaen.
 • Ilmoitus on aina tulonsaajakohtainen (ei enää yrityksen palkkailmoituksia)
 • Ilmoitus tehdään palkkapäivä+5 kalenteripäivää -aikataululla
 • Ei alarajaa ilmoitettavalle summille, pienetkin erät ilmoitetaan.
 • Kannattaa käyttää laajempaa ilmoitustapaa, jolloin viranomaisilla ei ole tarvetta kysellä tietoja jälkikäteen.
 • Kaikki pitää muistaa ilmoittaa (vaikka maksettaisiin esim. vain luontoisetuja tai km-korvauksia ko. kaudella).
 • Jos palkkaohjelmistosi ei tue tuloreksiteriä suoraan, voit käyttää itse verkkopalvelua tulorekisteri.fi:ssä.

Yrityksen palkat Palkkaus.fi:llä

Palkkaus.fi on yrityksen palkanmaksupalvelu, jota käyttämällä hoidat työntekijöiden sekä yrittäjän oman palkanmaksun vaivattomasti ja ilman opettelua. Palkkaus.fi-palvelu on yhdistetty suoraan tulorekisteriin.

Kaikki palkkaan liittyvät ilmoitukset ja tilitykset eri tahoille menevät automaattisesti oikein. Työntekijä saa nettopalkan tililleen ja palkkalaskelma lähetetään sähköisesti. Arkisto palkanmaksuista ja yksityiskohdista säilyy palvelussa. Yritykselle saa myös tarvittavat vakuutukset suoraan palvelusta. Maksat käytöstä vain palkanmaksukohtaisesti (4–10€/palkanmaksu), ei kk-maksuja tai sitoutumispakkoa.

Kokeile palkkalaskuria

Ota Palkkaus.fi käyttöön ilmaiseksi

Terttu Lukumies

Palkanlaskennan asiantuntija, Palkkaus.fi ja Salaxy.com

Kysy neuvoa!

Haluatko esittely Palkkaus.fi-palvelusta?

Tarjoamme yrityksille tai yhteisöille sekä tilitoimistoille modernin verkkopalvelun, jolla palkanlaskennan ja palkanmaksun voi hoitaa kätevästi yhdellä maksulla palvelussa.

Jätä viesti ja olemme sinuun yhteydessä!

Jätä viesti

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Related Posts